Rekonstrukcija

UAB “Šilumos šaltinis” atlieka lauko šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektavimo ir montavimo darbus.
Didelė gamybinė bazė leidžia atlikti rekonstrukcijos darbus trumpiausiais terminais, tačiau griežtai vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais statybos techniniais reglamentais.