Rekonstrukcija

Dujotiekio rekonstrukcija
UAB “Šilumos šaltinis” rekonstruoja magistralinius, skirstomuosius dujotiekius, vartotojų dujų sistemas (vidaus ir lauko dujotiekius).
Didelė gamybinė bazė leidžia atlikti rekonstrukcijos darbus trumpiausiais terminais, tačiau griežtai vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais statybos techniniais reglamentais.